AthosWeb start projecten met een oriëntatie/kennismaking.

In deze fase worden de wensen en verwachtingen van de klant zijn. Tevens kan een indruk worden gegeven van de mogelijkheden voor de klant.

Centraal staat hierbij de ervaring van de klant met internet. Is er ervaring en kan de klant aangeven met wat er absoluut wel/niet in het nieuwe project aanwezig moet zijn? Of stapt de klant geheel blanco in en vertrouwt op de ervaring en expertise van AthosWeb?

De klant kan in deze fase voorbeelden laten zien van websites/webshops welke als inspiratie kunnen dienen voor het eigen project.

AthosWeb kan referenties laten zien en aangeven welke technieken en toepassingen tot op heden zijn gerealiseerd.

Met de informatie uit de oriëntatie/kennismaking kan worden gestart met het marktonderzoek.

We helpen u graag met online oplossingen!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: