De offerte volgt op overeenstemming van het conceptontwerp.

Voordat een passende offerte kan worden gemaakt dient AthosWeb eerst een urenschatting te maken. Om een correcte urenschatting te maken wordt het conceptontwerp opgedeeld in blokken en met bijbehorende werkzaamheden genoteerd.

Deze blokken vormen samen met vaste werkzaamheden de basis voor de offerte.
In de offerte zal een samengevat overzicht van de urenschatting inzichtelijk zijn.

Het totaal aantal uren in de urenschatting vormt de basis voor scherpe offerte.

Na ondertekening van de offerte kan gestart worden met het eerste deel van de realisatie, het grafisch ontwerp.

We helpen u graag met online oplossingen!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: