Na afronding van het marktonderzoek is de basis gelegd om te beginnen aan het conceptontwerp.

Indien de klant reeds een website/webshop bezit, begint het conceptontwerp met een overzicht van onderdelen en functies van het huidige project met de verbeterpunten die AthosWeb hier in ziet.

Vervolgens (of als eerste indien er nog geen huidig project is) volgt een overzicht met onderdelen en functies voor een nieuwe website/webshop, deels gebaseerd op resultaten uit het marktonderzoek, deels gebaseerd op eigen ervaring en visie.

Aan het eind van het conceptontwerp is met blokken een globale indeling van de website/webshop geschetst. De klant krijgt daarmee een indruk hoe het stramien er uit komt te zien en welke onderdelen op welke plek komen te staan.

De globale opzet en indeling van de website/webshop dient ook als leidraad voor het grafisch ontwerp.

Na overeenstemming van het conceptontwerp volgt een offerte.

We helpen u graag met online oplossingen!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: