Op een website of webshop is conversie een steeds belangrijkere taak.

Conversie betekent het bereiken van een doel. Een voorbeeld van een doel bij een website is het invullen en versturen van een contactformulier, of het plaatsen van een reservering.
Bij webshops is het belangrijkste doel het plaatsen van een bestelling.

Om conversie te meten, is het belangrijk het traject van een doel op te delen in stappen.
Per stap kan gemeten kan worden hoeveel bezoekers doorgaan naar de volgende stap. Ook is inzichtelijk hoeveel bezoekers het traject per stap verlaten, door bijvoorbeeld naar een andere pagina, of een andere website te gaan.

Op het moment dat blijkt dat veel bezoekers afhaken in 1 van de stappen, kan AthosWeb analyseren waarom bezoekers de stap niet afronden.

Door deze processen te verbeteren, zullen meer bezoekers het einddoel halen en daarmee meer conversie opleveren. Meer conversie leidt uiteindelijk weer tot meer omzet.

We helpen u graag met online oplossingen!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: